طراحی وب و برنامه نویسی

سرويس های ما:

 • برنامه نويسی سفارشی تحت وب و سايت هاى تجاری و فروشگاه ها  (E-Commerce)

 • ارائه راه حلهاى وب ، طراحی سایت و معمارى سيستمهاى تحت وب

 • طراحى User interface ، طراحی سایت سفارشى و طراحى مجدد وب سايت

 • بهينه سازى وب سايت براى موتورهاى جستجو مانند Google و Yahoo و …..

 • طراحی سایت و ساخت سفارشى سيستمهاى مديريت محتوای خاص (CMS: Content Management System)

 • طراحی سایت و برنامه نويسی سفارشى مديريت ارتباط با مشترى (CRM: Customer Relationship Management)

 • طراحی سایت و برنامه نويسی سفارشى مجله الكترونيكى و كاتالوگ الكترونيكى (E-Magazine , E-Catalog)

 • طراحى و ساخت Model Relational Database در Access , Microsoft SQL Server

 • طراحى و برنامه نويسی  Xml Web Services

 • توسعه سفارشى وب سايت

 • عکاسی برای وب سایت

 • مشاوره وب