طراحی مراکز داده

طراحی و پیاده سازی مراکز داده


بدلیل اهمیت خدماتی که توسط مراکز داده ارائه می شود، استانداردها و الزامات ویژه ای برای آنها پیش بینی و سطوح مختلفی از دسترس پذیری برای آنها تعریف و تدوین شده است. به این ترتیب ایجاد یک مرکز داده و یا بهینه سازی یک اتاق سرور (مرکز داده) نیازمند برخورداری از دانش و تجربه کافی در این زمینه است.

خدمات قابل ارائه در این واحد شامل كليه نيازمندي هاي زير ساخت مراكز داده از زیر ساخت فیزیکی (مانند: معماری فضاهای مختلف، سيستم تأمین و توزيع برق، سيستم­هاي خنك كننده پرتوان، سيستم­هاي مديريت، سيستم­هاي امنيت فيزيكي، رك، كف كاذب، کابل کشی ساخت یافته و همچنين سيستم­هاي حريق) گرفته تا زیرساختهای سرویس (مانند مجازی سازی، ذخیره سازی، شبکه و امنیت) مي­باشد.