طراحی شبکه

طراحی ساختار فیزیکی و منطقی شبکه های کامپیوتری

يك طراحی استاندارد با استفاده بهینه از منابع موجود و توجه به شكل پراكندگی فیزیكی شبكه و ترافیك هر بخش كاهش هزینه های اجرایی را موجب میشود. همچنین در نظر گرفتن نكاتی مثل سهولت و تمركز مدیریت شبكه نقشی اساسی در كاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات احتمالی آتی خواهد داشت.
فرآوا خدمات طراحی خود را با لحاظ اصول فوق به دو بخش ساختار فیزیكی و منطقی تفكیك و ارائه می نماید:

 • طراحی ساختار فیزیكی(Passive Network Structure):
  • بررسی وضعیت كابلها و وایرلس ها و سایر خطوط ارتباطی موجود.
  • بررسی ترافیك موجود و پیش بینی ترافیك آتی شبكه در هر بخش.
  • ارائه طرح بهینه سازی و توسعه شامل:
   • نقشه كشي استاندارد (Cabling map) اعم از كابلهای مسی یا فیبر نوری.
   • نقشه خطوط و پهنای باند ارتباطی نقطه به نقطه اعم از wireless Leased line, ADSL, Satellite .
   • فهرست تجهیزات Passinve مورد نیاز اعم از كابل، داكت، رك، پچ پنل، پریزشبكه، سوئیچ، روتر و …
  • طرح كامل توپولوژی ساختار فیزیكی Backbone شبكه در ارتباطات داخلی و خارجی مجموعه با توجه به توسعه آتی سازمان.

 

 

 

 • طراحی ساختار منطقی (Active Network Structure):

 • شناخت وضعیت موجود و سرویسهای مورد نیاز سازمان هدف
 • طراحی شبكه ای سرویسهای مورد نیاز براساس:
  • توجه به ساختار چارت سازمانی مجموعه.
  • تمركز مدیریت نرم افزاری شبكه.
  • تعریف سطوح امنیتی و دسترسی.
  • انعطاف پذیری و قابلیت توسعه.
 • باز بینی سرورهای موجود به لحاظ مشخصات و سلامت سخت افزاری و نرم افزاری آنها.
 • فهرست فنی كامل از سرورهای جدید مورد نیاز و ارتقاء سرورهای موجود در صورت لزوم.